Piatok 9. December
Viac info

ZRUŠENÝ !!!!!! NEKONÁ SA !!!!! ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI V ROKU 2017

 • Dátum: 9. 12. 2016
 • Miesto: Nitra
 • Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Pondelok 19. December
Viac info

ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY V ZMYSLE ZÁKONA O E-GOVERNMENTE ÚČINNÉ OD 1.7.2017

 • Dátum: 19. 12. 2016
 • Miesto: BRATISLAVA
 • Lektor: JUDr. Zuzana Latiková, PhD.
Utorok 20. December
Viac info

ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY V ZMYSLE ZÁKONA O E-GOVERNMENTE ÚČINNÉ OD 1.7.2017

 • Dátum: 20. 12. 2016
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: JUDr. Zuzana Latiková, PhD.
Pondelok 16. Január
Viac info

DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2016 A ZMENY OD 1.1.2017

 • Dátum: 16. 1. 2017
 • Miesto: Košice
 • Lektor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Piatok 3. Február
Viac info

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE PODNIKATEĽOV A DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2016 A ZMENY ÚČINNÉ OD 1.1.2017

Seminár s dvoma lektorkami poskytne komplexný pohľad na ukončenie roka z daňového a účtovného hľadiska.

 • Dátum: 3. 2. 2017
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Jana Turóciová, Ing. Mária Dimitrovová

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.