Utorok 17. Október
Viac info

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA §117 ZVO - VO V NOVÝCH FINANČNÝCH LIMITOCH PO 1.6.2017 A 1.11.2017.

 Cieľom školenia bude komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania po 01.06.2017. Podrobne si rozoberieme postupy pri zákazke s nízkou hodnou , ktoré je potrebné aplikovať v internej Smernici verejného obstarávateľa, preberieme zvýšené finančné limity platné po 01.06.2017 a 1.11.2016.

Účastníkom školenia poskytneme vzorovú Smernicu pre tento typ verejného obstarávania.

Druhou dôležitou témou, ktorej sa budeme venovať  je počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania „zákazka s nízkou hodnotou“ sledovať a vyhodnocovať „konflikt záujmov“ povinnosť vyplýva zo ZVO a nie sú od tejto povinnosti oslobodené ani zákazky s nízkou hodnotou.

Register partnerov verejného sektora, zákon  je potrebné ovládať aj pri zákazkách s nízkou hodnotou. Na školení si vysvetlíme základné pravidlá , čo potrebujeme sledovať pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom aby sme sa nevystavili 5% pokute z výšky podpisovanej zmluvy.

Prichádza novela zákona o verejnom obstarávaní od 01.02.2018, poskytneme si základné informácie o tejto novele. 

X
X
 • Dátum: 17. 10. 2017
 • Miesto: ŽILINA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Streda 18. Október
Viac info

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA §117 ZVO - VO V NOVÝCH FINANČNÝCH LIMITOCH PO 1.6.2017 A 1.11.2017.

 Cieľom školenia bude komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania po 01.06.2017. Podrobne si rozoberieme postupy pri zákazke s nízkou hodnou , ktoré je potrebné aplikovať v internej Smernici verejného obstarávateľa, preberieme zvýšené finančné limity platné po 01.06.2017 a 1.11.2017.

Účastníkom školenia poskytneme vzorovú Smernicu pre tento typ verejného obstarávania.

Druhou dôležitou témou, ktorej sa budeme venovať  je počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania „zákazka s nízkou hodnotou“ sledovať a vyhodnocovať „konflikt záujmov“ povinnosť vyplýva zo ZVO a nie sú od tejto povinnosti oslobodené ani zákazky s nízkou hodnotou.

Register partnerov verejného sektora, zákon  je potrebné ovládať aj pri zákazkách s nízkou hodnotou. Na školení si vysvetlíme základné pravidlá , čo potrebujeme sledovať pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom aby sme sa nevystavili 5% pokute z výšky podpisovanej zmluvy.

Prichádza novela zákona o verejnom obstarávaní od 01.02.2018, poskytneme si základné informácie o tejto novele. 

X
X
 • Dátum: 18. 10. 2017
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Štvrtok 19. Október
Viac info

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA §117 ZVO - VO V NOVÝCH FINANČNÝCH LIMITOCH PO 1.6.2017 A 1.11.2017.

 Cieľom školenia bude komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania po 01.06.2017. Podrobne si rozoberieme postupy pri zákazke s nízkou hodnou , ktoré je potrebné aplikovať v internej Smernici verejného obstarávateľa, preberieme zvýšené finančné limity platné po 01.06.2017 a 1.11.2017.

Účastníkom školenia poskytneme vzorovú Smernicu pre tento typ verejného obstarávania.

Druhou dôležitou témou, ktorej sa budeme venovať  je počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania „zákazka s nízkou hodnotou“ sledovať a vyhodnocovať „konflikt záujmov“ povinnosť vyplýva zo ZVO a nie sú od tejto povinnosti oslobodené ani zákazky s nízkou hodnotou.

Register partnerov verejného sektora, zákon  je potrebné ovládať aj pri zákazkách s nízkou hodnotou. Na školení si vysvetlíme základné pravidlá , čo potrebujeme sledovať pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom aby sme sa nevystavili 5% pokute z výšky podpisovanej zmluvy.

Prichádza novela zákona o verejnom obstarávaní od 01.02.2018, poskytneme si základné informácie o tejto novele. 

X
X
 • Dátum: 19. 10. 2017
 • Miesto: NITRA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Utorok 24. Október
Viac info

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA §117 ZVO - VO V NOVÝCH FINANČNÝCH LIMITOCH PO 1.6.2017 A 1.11.2017.

 Cieľom školenia bude komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania po 01.06.2017. Podrobne si rozoberieme postupy pri zákazke s nízkou hodnou , ktoré je potrebné aplikovať v internej Smernici verejného obstarávateľa, preberieme zvýšené finančné limity platné po 01.06.2017 a 1.11.2017.

Účastníkom školenia poskytneme vzorovú Smernicu pre tento typ verejného obstarávania.

Druhou dôležitou témou, ktorej sa budeme venovať  je počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania „zákazka s nízkou hodnotou“ sledovať a vyhodnocovať „konflikt záujmov“ povinnosť vyplýva zo ZVO a nie sú od tejto povinnosti oslobodené ani zákazky s nízkou hodnotou.

Register partnerov verejného sektora, zákon  je potrebné ovládať aj pri zákazkách s nízkou hodnotou. Na školení si vysvetlíme základné pravidlá , čo potrebujeme sledovať pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom aby sme sa nevystavili 5% pokute z výšky podpisovanej zmluvy.

Prichádza novela zákona o verejnom obstarávaní od 01.02.2018, poskytneme si základné informácie o tejto novele. 

X
X
 • Dátum: 24. 10. 2017
 • Miesto: BRATISLAVA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Štvrtok 26. Október
Viac info

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA EP A RADY (EÚ) 2016/679 (GDPR) A NOVÉHO ZÁKONA S PREDPOKLADANOU ÚČINNOSŤOU OD 25.5.2018

Prednáška poskytne základné informácie o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 v porovnaní s podmienkami spracúvania osobných údajov stanovenými v súčasnosti platnom zákone o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z. z. v znení zákona č. 84/2014 Z. z.) 

Školenie je určené pre osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi v podnikateľskom prostredí, vo verejnej správe, v oblasti neziskovej a ďalších oblastiach, ktorých sa ochrana osobných údajov týka:

Podnikatelia fyzické osoby

Konatelia, manažéri, štatutári

Mzdoví pracovníci, personalisti

Účtovníci

Osoby zodpovedné prevádzkovatelia a sprostredkovatelia

Osoby oprávnené

Osoby poverené dohľadom nad ochranou osobných údajov

 

X
X
X
 • Dátum: 26. 10. 2017
 • Miesto: ŽILINA
 • Lektor: PhDr. Anna Miklošová
Piatok 3. November
Viac info

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA §117 ZVO - VO V NOVÝCH FINANČNÝCH LIMITOCH PO 1.6.2017 A 1.11.2017.

 Cieľom školenia bude komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania po 01.06.2017. Podrobne si rozoberieme postupy pri zákazke s nízkou hodnou , ktoré je potrebné aplikovať v internej Smernici verejného obstarávateľa, preberieme zvýšené finančné limity platné po 01.06.2017 a 1.11.2017.

Účastníkom školenia poskytneme vzorovú Smernicu pre tento typ verejného obstarávania.

Druhou dôležitou témou, ktorej sa budeme venovať  je počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania „zákazka s nízkou hodnotou“ sledovať a vyhodnocovať „konflikt záujmov“ povinnosť vyplýva zo ZVO a nie sú od tejto povinnosti oslobodené ani zákazky s nízkou hodnotou.

Register partnerov verejného sektora, zákon  je potrebné ovládať aj pri zákazkách s nízkou hodnotou. Na školení si vysvetlíme základné pravidlá , čo potrebujeme sledovať pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom aby sme sa nevystavili 5% pokute z výšky podpisovanej zmluvy.

Prichádza novela zákona o verejnom obstarávaní od 01.02.2018, poskytneme si základné informácie o tejto novele. 

X
X
 • Dátum: 3. 11. 2017
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Utorok 7. November
Viac info

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA EP A RADY (EÚ) 2016/679 (GDPR) A NOVÉHO ZÁKONA S PREDPOKLADANOU ÚČINNOSŤOU OD 25.5.2018

Prednáška poskytne základné informácie o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 v porovnaní s podmienkami spracúvania osobných údajov stanovenými v súčasnosti platnom zákone o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z. z. v znení zákona č. 84/2014 Z. z.) 

Školenie je určené pre osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi v podnikateľskom prostredí, vo verejnej správe, v oblasti neziskovej a ďalších oblastiach, ktorých sa ochrana osobných údajov týka:

Podnikatelia fyzické osoby

Konatelia, manažéri, štatutári

Mzdoví pracovníci, personalisti

Účtovníci

Osoby zodpovedné prevádzkovatelia a sprostredkovatelia

Osoby oprávnené

Osoby poverené dohľadom nad ochranou osobných údajov

 

X
X
X
 • Dátum: 7. 11. 2017
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: PhDr. Anna Miklošová
Piatok 10. November
Viac info

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU SO ZAMESTNANCOM. DISKRIMINOVANIE ZAMESTNANCOV. ŠIKANOVANIE ŽIAKOV.

Seminár je určený zriaďovateľom, riaditeľom, vedúcim zamestnancom všetkých typov škôl, školských zariadení, Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), zamestnancom vybavujúcim personálnu a ekonomickú agendu, zástupcom zamestnancov (odborový orgán, zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník, zástupca zamestnancov pre bezpečnosť pri práci).

Cieľom seminára je podrobné oboznámenie účastníkov seminára s uvedenou problematikou, tak, aby sa zamedzila neúspešnosť súdnych sporov zamestnávateľa z dôvodu rozviazania pracovného pomeru a znížila sa pozornosť médií na diskrimináciu a šikanovanie v škole a v CPPPaP.

 • Dátum: 10. 11. 2017
 • Miesto: NITRA
 • Lektor: JUDr. Danica Bedlovičová
Utorok 14. November
Viac info

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA ZA ROK 2017

 • Dátum: 14. 11. 2017
 • Miesto: Banská Bystrica
 • Lektor: Ing. Monika Adamíková
Štvrtok 16. November
Viac info

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA ZA ROK 2017

 • Dátum: 16. 11. 2017
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Jana Turóciová
Utorok 21. November
Viac info

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2017 A ZMENY OD 1.1.2018

 • Dátum: 21. 11. 2017
 • Miesto: Banská Bystrica
 • Lektor: Ing. Sidónia Jakubovie
Streda 22. November
Viac info

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU SO ZAMESTNANCOM. DISKRIMINOVANIE ZAMESTNANCOV. ŠIKANOVANIE ŽIAKOV.

Seminár je určený zriaďovateľom, riaditeľom, vedúcim zamestnancom všetkých typov škôl, školských zariadení, Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), zamestnancom vybavujúcim personálnu a ekonomickú agendu, zástupcom zamestnancov (odborový orgán, zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník, zástupca zamestnancov pre bezpečnosť pri práci).

Cieľom seminára je podrobné oboznámenie účastníkov seminára s uvedenou problematikou, tak, aby sa zamedzila neúspešnosť súdnych sporov zamestnávateľa z dôvodu rozviazania pracovného pomeru a znížila sa pozornosť médií na diskrimináciu a šikanovanie v škole a v CPPPaP.

 • Dátum: 22. 11. 2017
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: JUDr. Danica Bedlovičová
Pondelok 27. November
Viac info

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2017 A ZMENY OD 1.1.2018

 • Dátum: 27. 11. 2017
 • Miesto: Košice
 • Lektor: Ing. Mária Dimitrovová
Streda 29. November
Viac info

ZÁKON O DPH

 • Dátum: 29. 11. 2017
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Anna Jurišová
Štvrtok 18. Január
Viac info

DÔLEŽITÉ ZMENY V ZÁKONE O DPH OD 1.1.2018

 • Dátum: 18. 1. 2018
 • Miesto: Banská Bystrica
 • Lektor: Ing. Ľubomíra Kováčiková

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.