Utorok 12. September
Viac info

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NOVÉHO ZÁKONA S PREDPOKLADANOU ÚČINNOSŤOU OD 25.5.2018

Cieľom seminára je poukázať na hlavné zmeny povinností spracúvateľov osobných údajov podľa navrhovaného nového zákona o ochrane osobných údajov s predpokladanou účinnosťou od 25.5.2018 

Školenie je určené pre osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi v podnikateľskom prostredí, vo verejnej správe, v oblasti neziskovej a ďalších oblastiach, ktorých sa ochrana osobných údajov týka:

Podnikatelia fyzické osoby

Konatelia, manažéri, štatutári

Mzdoví pracovníci, personalisti

Účtovníci

Osoby zodpovedné prevádzkovatelia a sprostredkovatelia

Osoby oprávnené

Osoby poverené dohľadom nad ochranou osobných údajov

Viete, že:

 • budete nanovo poučovať oprávnené osoby?
 • potrebujete nové sprostredkovateľské zmluvy?
 • bezpečnostná dokumentácia zostáva, len bude mať iné náležitosti?
 • evidencia informačných systémov sa bude volať záznam o spracovateľských činnostiach?
 • ruší sa oznámenie a osobitná registrácia?
 • je možnosť získať certifikát o tom, že ste spoločnosť, ktorá dodržiava ochranu osobných údajov?
X
X
X
 • Dátum: 12. 9. 2017
 • Miesto: BRATISLAVA
 • Lektor: • JUDr. Marcela Macová, PhD.
Utorok 19. September
Viac info

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NOVÉHO ZÁKONA S PREDPOKLADANOU ÚČINNOSŤOU OD 25.5.2018

Cieľom seminára je poukázať na hlavné zmeny povinností spracúvateľov osobných údajov podľa navrhovaného nového zákona o ochrane osobných údajov s predpokladanou účinnosťou od 25.5.2018 

Školenie je určené pre osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi v podnikateľskom prostredí, vo verejnej správe, v oblasti neziskovej a ďalších oblastiach, ktorých sa ochrana osobných údajov týka:

Podnikatelia fyzické osoby

Konatelia, manažéri, štatutári

Mzdoví pracovníci, personalisti

Účtovníci

Osoby zodpovedné prevádzkovatelia a sprostredkovatelia

Osoby oprávnené

Osoby poverené dohľadom nad ochranou osobných údajov

X
X
X
 • Dátum: 19. 9. 2017
 • Miesto: Banská Bystrica
 • Lektor: Jana Vozáryová
Streda 27. September
Viac info

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA §117 ZVO - POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA. VO V NOVÝCH FINANČNÝCH LIMITOCH PO 1.6.2017.

 Cieľom školenia bude komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania po 01.06.2017. Podrobne si rozoberieme postupy pri zákazke s nízkou hodnou , ktoré je potrebné aplikovať v internej Smernici verejného obstarávateľa, preberieme zvýšené finančné limity platné po 01.06.2017.

Účastníkom školenia poskytneme vzorovú Smernicu pre tento typ verejného obstarávania.

Druhou dôležitou témou, ktorej sa budeme venovať  je počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania „zákazka s nízkou hodnotou“ sledovať a vyhodnocovať „konflikt záujmov“ povinnosť vyplýva zo ZVO a nie sú od tejto povinnosti oslobodené ani zákazky s nízkou hodnotou.

Register partnerov verejného sektora, zákon  je potrebné ovládať aj pri zákazkách s nízkou hodnotou. Na školení si vysvetlíme základné pravidlá , čo potrebujeme sledovať pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom aby sme sa nevystavili 5% pokute z výšky podpisovanej zmluvy.

Prichádza novela zákona o verejnom obstarávaní od 01.11.2017 poskytneme si základné informácie o tejto novele. 

X
X
 • Dátum: 27. 9. 2017
 • Miesto: NITRA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Štvrtok 28. September
Viac info

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA §117 ZVO - POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA. VO V NOVÝCH FINANČNÝCH LIMITOCH PO 1.6.2017.

 Cieľom školenia bude komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania po 01.06.2017. Podrobne si rozoberieme postupy pri zákazke s nízkou hodnou , ktoré je potrebné aplikovať v internej Smernici verejného obstarávateľa, preberieme zvýšené finančné limity platné po 01.06.2017.

Účastníkom školenia poskytneme vzorovú Smernicu pre tento typ verejného obstarávania.

Druhou dôležitou témou, ktorej sa budeme venovať  je počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania „zákazka s nízkou hodnotou“ sledovať a vyhodnocovať „konflikt záujmov“ povinnosť vyplýva zo ZVO a nie sú od tejto povinnosti oslobodené ani zákazky s nízkou hodnotou.

Register partnerov verejného sektora, zákon  je potrebné ovládať aj pri zákazkách s nízkou hodnotou. Na školení si vysvetlíme základné pravidlá , čo potrebujeme sledovať pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom aby sme sa nevystavili 5% pokute z výšky podpisovanej zmluvy.

Prichádza novela zákona o verejnom obstarávaní od 01.11.2017 poskytneme si základné informácie o tejto novele. 

X
X
 • Dátum: 28. 9. 2017
 • Miesto: BRATISLAVA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Piatok 29. September
Viac info

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA §117 ZVO - POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA. VO V NOVÝCH FINANČNÝCH LIMITOCH PO 1.6.2017.

 Cieľom školenia bude komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania po 01.06.2017. Podrobne si rozoberieme postupy pri zákazke s nízkou hodnou , ktoré je potrebné aplikovať v internej Smernici verejného obstarávateľa, preberieme zvýšené finančné limity platné po 01.06.2017.

Účastníkom školenia poskytneme vzorovú Smernicu pre tento typ verejného obstarávania.

Druhou dôležitou témou, ktorej sa budeme venovať  je počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania „zákazka s nízkou hodnotou“ sledovať a vyhodnocovať „konflikt záujmov“ povinnosť vyplýva zo ZVO a nie sú od tejto povinnosti oslobodené ani zákazky s nízkou hodnotou.

Register partnerov verejného sektora, zákon  je potrebné ovládať aj pri zákazkách s nízkou hodnotou. Na školení si vysvetlíme základné pravidlá , čo potrebujeme sledovať pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom aby sme sa nevystavili 5% pokute z výšky podpisovanej zmluvy.

Prichádza novela zákona o verejnom obstarávaní od 01.11.2017 poskytneme si základné informácie o tejto novele. 

X
X
 • Dátum: 29. 9. 2017
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.