Pondelok 12. September
Viac info

ELEKTRONICKÉ TRHOVISKO A ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PO NOVOM PO 18.4.2016

Seminár je určený všetkým, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov aj uchádzačov / záujemcov.

 • Dátum: 12. 9. 2016
 • Miesto: BRATISLAVA
 • Lektor: Ing. Helena Polónyi
Utorok 13. September
Viac info

ELEKTRONICKÉ TRHOVISKO A ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PO NOVOM PO 18.4.2016

Seminár je určený všetkým, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov aj uchádzačov / záujemcov.

 • Dátum: 13. 9. 2016
 • Miesto: NITRA
 • Lektor: Ing. Helena Polónyi
Pondelok 19. September
Viac info

ELEKTRONICKÉ TRHOVISKO A ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PO NOVOM PO 18.4.2016

Seminár je určený všetkým, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov aj uchádzačov / záujemcov.

 • Dátum: 19. 9. 2016
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: Ing. Helena Polónyi
Utorok 20. September
Viac info

ELEKTRONICKÉ TRHOVISKO A ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PO NOVOM PO 18.4.2016

Seminár je určený všetkým, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov aj uchádzačov / záujemcov.

 • Dátum: 20. 9. 2016
 • Miesto: ŽILINA
 • Lektor: Ing. Helena Polónyi
Streda 21. September
Viac info

ELEKTRONICKÉ TRHOVISKO A ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PO NOVOM PO 18.4.2016

Seminár je určený všetkým, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov aj uchádzačov / záujemcov.

 • Dátum: 21. 9. 2016
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Helena Polónyi
Pondelok 26. September
Viac info

POKLADNIČNÁ AGENDA A CESTOVNÉ NÁHRADY V SÚLADE S AKTUÁLNOU LEGISLATÍVOU.

 • Dátum: 26. 9. 2016
 • Miesto: ŽILINA
 • Lektor: Ing. Miriam Matisová
Streda 5. Október
Viac info

PRACOVNOPRÁVNE PREDPISY V ŠKOLSTVE

Seminár je určený riaditeľom škôl a predškolských zriadení, ich zástupcom, personalistom   a predsedom odborových organizácií na školách.

 • Dátum: 5. 10. 2016
 • Miesto: Nitra
 • Lektor: JUDr. Danica Bedlovičová
Utorok 11. Október
Viac info

POVINNOSTI ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V OBLASTI BOZP A EVIDENCII A REGISTRÁCII PRACOVNÝCH A ŠKOLSKÝCH ÚRAZOV

Seminár je určený vedúcim zamestnancom  všetkých typov škôl a školských zariadení, bezpečnostno – technickým službám, bezpečnostným a autorizovaným bezpečnostným  technikom v rezorte školstva.

 • Dátum: 11. 10. 2016
 • Miesto: Košice
 • Lektor: JUDr. Danica Bedlovičová
Štvrtok 13. Október
Viac info

POVINNOSTI ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V OBLASTI BOZP A EVIDENCII A REGISTRÁCII PRACOVNÝCH A ŠKOLSKÝCH ÚRAZOV

Seminár je určený vedúcim zamestnancom  všetkých typov škôl a školských zariadení, bezpečnostno – technickým službám, bezpečnostným a autorizovaným bezpečnostným  technikom v rezorte školstva.

 • Dátum: 13. 10. 2016
 • Miesto: Bratislava
 • Lektor: JUDr. Danica Bedlovičová
Streda 26. Október
Viac info

POVINNOSTI ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V OBLASTI BOZP A EVIDENCII A REGISTRÁCII PRACOVNÝCH A ŠKOLSKÝCH ÚRAZOV

Seminár je určený vedúcim zamestnancom  všetkých typov škôl a školských zariadení, bezpečnostno – technickým službám, bezpečnostným a autorizovaným bezpečnostným  technikom v rezorte školstva.

 • Dátum: 26. 10. 2016
 • Miesto: Nitra
 • Lektor: JUDr. Danica Bedlovičová

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.