Piatok 19. Január
Viac info

DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2017 A ZMENY OD 1.1.2018

 • Dátum: 19. 1. 2018
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Utorok 23. Január
Viac info

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC V SÚLADE SO ZÁKONOM 343/2015

Cieľom seminára je komplexne pomôcť verejnému obstarávateľovi ako postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác. Budeme sa zaoberať postupom verejného obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO a podlimitnou zákazkou na stavebné práce. Ako vyhodnocovať takéto verejné obstarávanie, nie vždy je vhodné vyhodnocovať najnižšiu cenu. Oboznámime sa s novými postupmi v súlade s novelou zákona o verejnom obstarávaní účinnou od 01.11.2017, ktorá podstatným spôsobom mení vyhodnotenie verejného obstarávania v podlimitnom postupe.

 • Dátum: 23. 1. 2018
 • Miesto: ŽILINA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Streda 24. Január
Viac info

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC V SÚLADE SO ZÁKONOM 343/2015

Cieľom seminára je komplexne pomôcť verejnému obstarávateľovi ako postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác. Budeme sa zaoberať postupom verejného obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO a podlimitnou zákazkou na stavebné práce. Ako vyhodnocovať takéto verejné obstarávanie, nie vždy je vhodné vyhodnocovať najnižšiu cenu. Oboznámime sa s novými postupmi v súlade s novelou zákona o verejnom obstarávaní účinnou od 01.11.2017, ktorá podstatným spôsobom mení vyhodnotenie verejného obstarávania v podlimitnom postupe.

 • Dátum: 24. 1. 2018
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Utorok 30. Január
Viac info

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA A DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2017

 • Dátum: 30. 1. 2018
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: Ing. Monika Adamíková, Ing. Sidónia Jakubovie
Pondelok 5. Február
Utorok 13. Február
Viac info

DÔLEŽITÉ ZMENY V ZÁKONE O DPH OD 1.1.2018

 • Dátum: 13. 2. 2018
 • Miesto: Banská Bystrica
 • Lektor: Ing. Ľubomíra Kováčiková

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.