Štvrtok 2. Marec
Viac info

ZMENY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ POTRAVÍN. UPREDNOSTŇOVANIE KVALITY POTRAVÍN

Seminár je určený vedúcim školských jedálni, kompetentným osobám z mestských a obecných úradov

 • Dátum: 2. 3. 2017
 • Miesto: BRATISLAVA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Štvrtok 9. Marec
Viac info

VNÚTORNÉ PREDPISY ŠKÔL A PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Seminár je určený riaditeľom a vedúcim zamestnancom škôl a predškolských zariadení a zriaďovateľom škôl

 • Dátum: 9. 3. 2017
 • Miesto: Bratislava
 • Lektor: JUDr. Danica Bedlovičová
Piatok 10. Marec
Viac info

ZMENY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ POTRAVÍN. UPREDNOSTŇOVANIE KVALITY POTRAVÍN

Seminár je určený vedúcim školských jedálni, kompetentným osobám z mestských a obecných úradov

 • Dátum: 10. 3. 2017
 • Miesto: NITRA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Utorok 14. Marec
Viac info

ZMENY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ POTRAVÍN. UPREDNOSTŇOVANIE KVALITY POTRAVÍN

Seminár je určený vedúcim školských jedálni, kompetentným osobám z mestských a obecných úradov

 • Dátum: 14. 3. 2017
 • Miesto: ŽILINA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Streda 15. Marec
Viac info

ZMENY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ POTRAVÍN. UPREDNOSTŇOVANIE KVALITY POTRAVÍN

Seminár je určený vedúcim školských jedálni, kompetentným osobám z mestských a obecných úradov

 • Dátum: 15. 3. 2017
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.