Streda 26. Október
Viac info

POVINNOSTI ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V OBLASTI BOZP A EVIDENCII A REGISTRÁCII PRACOVNÝCH A ŠKOLSKÝCH ÚRAZOV

Seminár je určený vedúcim zamestnancom  všetkých typov škôl a školských zariadení, bezpečnostno – technickým službám, bezpečnostným a autorizovaným bezpečnostným  technikom v rezorte školstva.

 • Dátum: 26. 10. 2016
 • Miesto: Nitra
 • Lektor: JUDr. Danica Bedlovičová
Streda 9. November
Viac info

ZMENY ZÁKONA O DPH V ROKU 2016 A OD 1.1.2017

 • Dátum: 9. 11. 2016
 • Miesto: Banská Bystrica
 • Lektor: Ing. Adriana Gazdová
Piatok 11. November
Viac info

ZÁKON O DPH V ROKU 2016 A PRIPRAVOVANÉ ZMENY OD 1.1.2017

 • Dátum: 11. 11. 2016
 • Miesto: Košice
 • Lektor: Ing. Anna Jurišová
Streda 16. November
Viac info

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA ZA ROK 2016

 • Dátum: 16. 11. 2016
 • Miesto: Banská Bystrica
 • Lektor: Ing. Monika Adamíková
Pondelok 21. November
Viac info

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA ZA ROK 2016

 • Dátum: 21. 11. 2016
 • Miesto: Košice
 • Lektor: Ing. Jana Turóciová
Pondelok 28. November
Viac info

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2016 A ZMENY OD 1.1.2017

 • Dátum: 28. 11. 2016
 • Miesto: Banská Bystrica
 • Lektor: Ing. Sidónia Jakubovie
Utorok 29. November
Viac info

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2016 A ZMENY OD 1.1.2017

 • Dátum: 29. 11. 2016
 • Miesto: Košice
 • Lektor: Ing. Mária Dimitrovová
Streda 30. November
Viac info

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2016 A ZMENY OD 1.1.2017

 • Dátum: 30. 11. 2016
 • Miesto: BRATISLAVA
 • Lektor: Ing. Mária Dimitrovová
Pondelok 5. December
Viac info

AKTUALITY V MZDOVEJ UČTÁRNI A DIVIDENDY V ROKU 2017

 • Dátum: 5. 12. 2016
 • Miesto: Banská Bystrica
 • Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Utorok 6. December
Viac info

AKTUALITY V MZDOVEJ UČTÁRNI A DIVIDENDY V ROKU 2017

 • Dátum: 6. 12. 2016
 • Miesto: Košice
 • Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Streda 7. December
Viac info

AKTUALITY V MZDOVEJ UČTÁRNI A DIVIDENDY V ROKU 2017

 • Dátum: 7. 12. 2016
 • Miesto: Bratislava
 • Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Piatok 9. December
Viac info

AKTUALITY V MZDOVEJ UČTÁRNI A DIVIDENDY V ROKU 2017

 • Dátum: 9. 12. 2016
 • Miesto: Nitra
 • Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Pondelok 16. Január
Viac info

DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2016 A ZMENY OD 1.1.2017

 • Dátum: 16. 1. 2017
 • Miesto: Košice
 • Lektor: Ing. Valéria Jarinkovičová

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.