Štvrtok 4. Máj
Viac info

ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY V ZMYSLE ZÁKONA O e-GOVERNMENTE

 • Dátum: 4. 5. 2017
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: JUDr. Zuzana Latiková, PhD.
Piatok 5. Máj
Viac info

ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY V ZMYSLE ZÁKONA O e-GOVERNMENTE

 • Dátum: 5. 5. 2017
 • Miesto: ŽILINA
 • Lektor: JUDr. Zuzana Latiková, PhD.
Streda 24. Máj
Viac info

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU. Minimálne povinnosti verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z.z.

Cieľ školenia: komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO – „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania. Podrobne budú rozobrané postupy pri zákazke s nízkou hodnou , ktoré je potrebné aplikovať v internej Smernici verejného obstarávateľa. Účastníci školenia obdržia vzorovú Smernicu pre tento typ verejného obstarávania. Oboznámení budú aj s povinnosťou sledovania a vyhodnocovania  „konfliktu záujmov“, ktorá vyplýva zo ZVO a nie sú od tejto povinnosti oslobodené ani zákazky s nízkou hodnotou. Účastníci obdržia aj vzorovú Smernicu, ktorú odporúča Úrad pre verejné obstarávanie mať v každej organizácii vypracovanú.

 • Dátum: 24. 5. 2017
 • Miesto: BRATISLAVA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Piatok 26. Máj
Viac info

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU. Minimálne povinnosti verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z.z.

Cieľ školenia: komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO – „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania. Podrobne budú rozobrané postupy pri zákazke s nízkou hodnou , ktoré je potrebné aplikovať v internej Smernici verejného obstarávateľa. Účastníci školenia obdržia vzorovú Smernicu pre tento typ verejného obstarávania. Oboznámení budú aj s povinnosťou sledovania a vyhodnocovania  „konfliktu záujmov“, ktorá vyplýva zo ZVO a nie sú od tejto povinnosti oslobodené ani zákazky s nízkou hodnotou. Účastníci obdržia aj vzorovú Smernicu, ktorú odporúča Úrad pre verejné obstarávanie mať v každej organizácii vypracovanú.

 • Dátum: 26. 5. 2017
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Štvrtok 8. Jún
Viac info

TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY A ICH APLIKAČNÁ PRAX.

 • Dátum: 8. 6. 2017
 • Miesto: Banská Bystrica
 • Lektor: Ing. Miriam Matisová
Piatok 9. Jún
Viac info

TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY A ICH APLIKAČNÁ PRAX.

 • Dátum: 9. 6. 2017
 • Miesto: Košice
 • Lektor: Ing. Miriam Matisová
Utorok 13. Jún
Viac info

TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY A ICH APLIKAČNÁ PRAX.

 • Dátum: 13. 6. 2017
 • Miesto: BRATISLAVA
 • Lektor: Ing. Miriam Matisová
Štvrtok 15. Jún
Viac info

TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY A ICH APLIKAČNÁ PRAX.

 • Dátum: 15. 6. 2017
 • Miesto: ŽILINA
 • Lektor: Ing. Miriam Matisová
Streda 28. Jún
Viac info

ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY V ZMYSLE ZÁKONA O e-GOVERNMENTE

 • Dátum: 28. 6. 2017
 • Miesto: BRATISLAVA
 • Lektor: JUDr. Zuzana Latiková, PhD.

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.