Štvrtok 26. Január
Viac info

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA A DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2016

Seminár 2v1 s dvoma skúsenými lektorkami  poskytne komplexný pohľad na ukončenie roka z daňového a účtovného hľadiska.

 • Dátum: 26. 1. 2017
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: Ing. Monika Adamíková, Ing. Sidónia Jakubovie
Piatok 3. Február
Viac info

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE PODNIKATEĽOV A DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2016 A ZMENY ÚČINNÉ OD 1.1.2017

Seminár 2v1 s dvoma skúsenými lektorkami  poskytne komplexný pohľad na ukončenie roka z daňového a účtovného hľadiska.

 • Dátum: 3. 2. 2017
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Jana Turóciová, Ing. Mária Dimitrovová
Pondelok 6. Február
Viac info

ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY V ZMYSLE ZÁKONA O e-GOVERNMENTE

 • Dátum: 6. 2. 2017
 • Miesto: BRATISLAVA
 • Lektor: JUDr. Zuzana Latiková, PhD.
Utorok 7. Február
Viac info

ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY V ZMYSLE ZÁKONA O e-GOVERNMENTE

 • Dátum: 7. 2. 2017
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: JUDr. Zuzana Latiková, PhD.
Štvrtok 9. Február
Viac info

VNÚTORNÉ PREDPISY ŠKÔL A PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Seminár je určený riaditeľom a vedúcim zamestnancom škôl a predškolských zariadení a zriaďovateľom škôl

 • Dátum: 9. 2. 2017
 • Miesto: Nitra
 • Lektor: JUDr. Danica Bedlovičová
Pondelok 13. Február
Viac info

ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY V ZMYSLE ZÁKONA O e-GOVERNMENTE

 • Dátum: 13. 2. 2017
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: JUDr. Zuzana Latiková, PhD.
Utorok 14. Február
Viac info

ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY V ZMYSLE ZÁKONA O e-GOVERNMENTE

 • Dátum: 14. 2. 2017
 • Miesto: ŽILINA
 • Lektor: JUDr. Zuzana Latiková, PhD.
Štvrtok 16. Február
Viac info

VNÚTORNÉ PREDPISY ŠKÔL A PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Seminár je určený riaditeľom a vedúcim zamestnancom škôl a predškolských zariadení a zriaďovateľom škôl

 • Dátum: 16. 2. 2017
 • Miesto: Košice
 • Lektor: JUDr. Danica Bedlovičová
Utorok 21. Február
Viac info

ZMENY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ POTRAVÍN. UPREDNOSTŇOVANIE KVALITY POTRAVÍN

Seminár je určený vedúcim školských jedálni, kompetentným osobám z mestských a obecných úradov

 • Dátum: 21. 2. 2017
 • Miesto: BANSKÁ BYSTRICA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Štvrtok 2. Marec
Viac info

ZMENY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ POTRAVÍN. UPREDNOSTŇOVANIE KVALITY POTRAVÍN

Seminár je určený vedúcim školských jedálni, kompetentným osobám z mestských a obecných úradov

 • Dátum: 2. 3. 2017
 • Miesto: BRATISLAVA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Piatok 3. Marec
Viac info

ZMENY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ POTRAVÍN. UPREDNOSTŇOVANIE KVALITY POTRAVÍN

Seminár je určený vedúcim školských jedálni, kompetentným osobám z mestských a obecných úradov

 • Dátum: 3. 3. 2017
 • Miesto: NITRA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Štvrtok 9. Marec
Viac info

VNÚTORNÉ PREDPISY ŠKÔL A PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Seminár je určený riaditeľom a vedúcim zamestnancom škôl a predškolských zariadení a zriaďovateľom škôl

 • Dátum: 9. 3. 2017
 • Miesto: Bratislava
 • Lektor: JUDr. Danica Bedlovičová
Utorok 14. Marec
Viac info

ZMENY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ POTRAVÍN. UPREDNOSTŇOVANIE KVALITY POTRAVÍN

Seminár je určený vedúcim školských jedálni, kompetentným osobám z mestských a obecných úradov

 • Dátum: 14. 3. 2017
 • Miesto: ŽILINA
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Streda 15. Marec
Viac info

ZMENY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ POTRAVÍN. UPREDNOSTŇOVANIE KVALITY POTRAVÍN

Seminár je určený vedúcim školských jedálni, kompetentným osobám z mestských a obecných úradov

 • Dátum: 15. 3. 2017
 • Miesto: KOŠICE
 • Lektor: Ing. Dagmar Melotíková

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.